קטע:מצודות על ירמיהו ה כ

מצודת דוד

"והשמיעוה" - את הדבר הזאת

"הגידו זאת" - את האמור למטה