קטע:מצודות על ירמיהו ה יח

מצודת דוד

"וגם בימים ההמה" - שיבוא עליך צרות מרובות מ"מ לא אכלה הכל כי ישאר ממך שארית ללכת גולה