קטע:מצודות על ירמיהו ד יד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"תלין בקרבך" - תתמיד להיות בקרבך מחשבות עמל ואון שאתה רגילה בהם

"כבסי" - לכן עשי תשובה וכבסי לבך מן הרעה למען יבוא לך תשועה

מצודת ציון

"תלין" - ענין התמדה כמו צדק ילין בה (ישעיהו א)

"אונך" - מלשון און ועם שהוי"ו נחה וכן ועולתה קפצה פיה (איוב ה)שהוי"ו נחה עם כי היא נעה בכמה מקומות