פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"כי שדדנו" - קרובים אנו להיות נעשקים ביד האויב

"וכסופה" - כרוח סופה כן ימהרו מרכבותיו

"כעננים יעלה" - האויב יעלה עליהם חיש מהר כעננים העולים ברוב השמים

מצודת ציון

"כעננים" - כעבים

"וכסופה" - רוח חזק

"קלו" - מלשון קלות

"שדדנו" - ענין עושק וגזל