פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"קראו מלאו" - קראו את העם ואספו אותם ואמרו להם האספו וגו' להשגב שם מפני האויב

"תקעו שופר" - להשמיע ולזרז

"הגידו" - כאלו לשרי העם יאמר הגידו ביהודה וגו'

מצודת ציון

"מלאו" - ענין אסיפה כמו קראו אחריך מלא (לקמן יב)