קטע:מצודות על ירמיהו ג כג

מצודת דוד

"בה'" - בעזר ה' בא תשועת ישראל

"אכן לשקר מגבעות" - באמת לשקר קוינו עזר מהעכו"ם העומדים על הגבעות ומהמון הפסילים שעל ההרים

מצודת ציון

"המון" - ענין רבוי