פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"וגם בכל זאת" - עם כל הרעה שראתה שבא על ישראל עכ"ז לא שבה אלי וגו' בכל לבה כ"א בשקר מהשפה ולחוץ