קטע:מצודות על ירמיהו ג ט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ותנאף וגו'" - עשתה עכו"ם מעץ ומאבן

"והיה מקול זנותה" - בעבור הקלות שיש עמה בדבר הזנות לעכו"ם חבתה את הארץ להיות חרבה ושממה

מצודת ציון

"מקל" - מלשון קלות

"את האבן" - עם האבן