קטע:מצודות על ירמיהו ג ד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"הלוא מעתה" - הלא בעת מנעתי הגשם בעונך קראת לי בפה אבי ואמרת עלי אלוף וגו' ר"ל אתה האדון שלי מעת נעורי מיום שבחרת בי

מצודת ציון

"אלוף" - שר ואדון וכן אל תבטחו באלוף (מיכה ו)