קטע:מצודות על ירמיהו ב לג

מצודת דוד

"לכן" - באמת גם את העכו"ם הרעות למדת אתה את מנהגיך ר"ל אתה הרעות לעשות יותר מכולן ואף להרעות שבהן למדת להרשיע יותר כמוך

"מה תטיבי דרכך" - מה תתקני מנהגך בעבודת הבעל לעשות בדמיון גמור אל מעשה העכו"ם לבקש מהם אהבה בעשותך כמעשיהם

מצודת ציון

"תיטיבי" - ענין תקון כמו ותיטב את ראשה (מלכים ב' ט)

"דרכך" - מנהגך