קטע:מצודות על ירמיהו ב כט

מצודת דוד

"למה תריבו אלי" - למה תתרעמו למולי על שאין אני מציל אתכם מן הרעה הבאה הלא כולכם פשעתם בי איש לא נעדר ומהו הזכות הנמצא לכם

מצודת ציון

"תריבו" - ענין תרעומות ותלונה