קטע:מצודות על ירמיהו ב כה

מצודת דוד

"ואחריהם אלך" - לעבוד אותם

"מנעי רגלך מיחף" - ר"ל ראה לתקן מעשיך ולא תלכי בגולה יחף וצמאה למים

"ותאמרי נואש" - אמרת אני מתייאש מעבודת המקום ולא אשוב אליו כי אוהב אני את הזרים הם עבודת הבעלים

מצודת ציון

"מנעי" - חדלי

"מיחף" - כן נקרא ההולך מבלי מנעלים וכן ערום ויחף (ישעיהו כ)

"וגרונך" - מלשון גרון וצואר

"נואש" - מלשון ייאוש ועזיבת הדבר וכן אמרו נואש (לקמן יח)

"זרים" - מלשון זר ונכרי