פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו א יח

מצודת דוד

"נתתיך היום" - נתתי כח בידך להיות חזק כעיר מבצר וגו' להתגבר על כל הארץ וחוזר ומפרש על מלכי יהודה ועל שרי יהודה ועל כהניה ועל כל עם הארץ מיתר העם