קטע:מצודות על ירמיהו א ג

מצודת דוד

"ויהי בימי יהויקים" - היה מתנבא גם בימי יהויקים בנו והתמידה נבואתו עד כלות עשתי עשרה שנה לצדקיהו וגו' ולתוספות ביאור אמר עד גלות ירושלים שהיתה בחדש החמישי הוא חדש אב

מצודת ציון

"תם" - ענין השלמה כמו כי אם תם הכסף (בראשית מז)