פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל מ מ

מצודת דוד

"ואל הכתף וגו'" - וכן בהעבר האחרת של אולם השער עמדו שנים שולחנות

"ואל הכתף" - בהעבר האחת מהאולם חוצה לו כשעולין במעלות לפתח שער הצפוני ר"ל שער הפנימי שהיה רוחב עשר אמות והמעלות ההם היו בין התאים ושם עמדו שנים שולחנות