קטע:מצודות על יחזקאל מ טו

מצודת דוד

"חמשים אמה" - ר"ל זה כזה היו בגובה חמשים אמה וא"כ בלטו המזוזות עשר אמות למעלה מחלל השער

"על לפני" - עם גובה אולם השער הנמשך לפנים

"ועל פני" - ר"ל גבהו של שער האיתון הוא השער המזרחי האמור בענין ויקרא כן לפי שהנכנסים להשתחוות באים דרך בו שהוא מכוון מול פתח ההיכל ובית קה"ק

מצודת ציון

"ועל פני" - הוא ענין גובה ע"ש שפני האדם הוא בגובה הגוף

"האיתון" - ענין ביאה כמו אתא בוקר (ישעיהו כ"א)

"על" - כמו עם

"לפני" - ענין גובה