קטע:מצודות על יחזקאל מ ב

מצודת דוד

"ועליו" - וסמוך אל ההר ההוא היה כבנין עיר והיא ירושלים והיתה מנגב ההר

"במראות אלהים" - ר"ל לא הביאני באמת אלא נדמה לי במראה הנבואה כאילו הביאני אל ארץ ישראל ושם הניח אותי על הר גבוה מאד והוא הר הבית

מצודת ציון

"ויניחני" - מלשון הנחה

"כמבנה" - מלשון בנין