מצודות על יחזקאל מח לד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"שעריהם" - ר"ל השערים שיעמדו במשך חמש מאות וארבעת אלפים של רוחב העיר מספרם יהיו שלשה