קטע:מצודות על יחזקאל מח לב

מצודת דוד

"חמש מאות" - ר"ל אשר שם רוחב חמש מאות וארבעת אלפים ומספר השערים יהיו שלשה

מצודת ציון

"ואל פאת" - ובפאת

"ושער" - הוי"ו יתירה וטפילה