קטע:מצודות על יחזקאל מח לא

מצודת דוד

"צפונה" - יהיו בפאת צפון

"שער ראובן אחד" - ר"ל אחד יהיה נקרא שער ראובן וכן כולם

"על שמות שבטי ישראל" - ר"ל יקראו על שמות השבטים וזהו לאות שיהיה לכל השבטים חלק בעיר זה כזה