פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ואלה מחלקותם" - כן יהיה החלוקה שביניהם

"אשר תפילו מנחלה" - רצה לומר אשר תורישו מן הנחלה ההיא אל שבטי ישראל

מצודת ציון

"מחלקותם" - מלשון חלוקה