קטע:מצודות על יחזקאל מח כח

מצודת דוד

"ועל גבול גד" - ר"ל סמוך לגבול גד שלקח בפאת הדרומי יהיה הגבול מתמר עד מי מריבת קדש ומשם בא הגבול לנחל מצרים ומשם אל הים הגדול

מצודת ציון

"אל פאת" - בפאת

"על הים" - אל הים