קטע:מצודות על יחזקאל מח כא

מצודת דוד

"בתוכו" - באמצעית אורך חלק הנשיא

"ומקדש הבית" - כפל המלה בשמות נרדפים וכן נגב תימנה (לעיל מז)

"תרומת הקדש" - על חלק הכהנים יאמר

"אל פני" - לפני כ"ה אלף רוחב כל התרומה עד סוף גבול המזרח וכן במערב לפני כ"ה אלף רוחב כל התרומה עד סוף גבול המערב מול חלקי השבטים ושוה להם זה יהיה לנשיא

"והנותר לנשיא מזה ומזה וגו'" - ר"ל לנשיא תהיה הנותר מהתרומה ההיא מהעבר מזה ומהעבר מזה לתרומת הקדש הוא חלק הכהנים והלוים ולאחוזת העיר