פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"אל גבול הלוים" - החלק הזה תהיה אצל גבול הלוים

"והיתה להם" - לכהנים ההם יהיה התרומה מתרומת הארץ כי כל הרצועה ההיא באורך כל א"י וברוחב חמשה ועשרים אלף קנים תקרא תרומת הארץ וחלק הכהנים תקרא תרומה מן התרומה והיא קדש קדשים מול תרומת הארץ

מצודת ציון

"תרומיה" - ענין הפרשה