קטע:מצודות על יחזקאל מח יא

מצודת דוד

"לכהנים המקודש" - זה יותן לכהנים המקודשים המשמשים במזבח והם מבני צדוק כ"ג אשר שמרו משמרת ה' ולא זזו ממנה ולתוספת ביאור אמר אשר לא תעו מה' לעבוד עבודת הפסילים בזמן שתעו בני ישראל כאשר תעו שאר הכהנים בני לוי שעשו עבודת העם לפני הפסילים וכמ"ש למעלה והכהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו וגו' (לעיל מד)

מצודת ציון

"המקודש" - כמו המקודשים והוא דרך כלל

"תעו" - הוא לשון מושאל מן התועה בדרך