קטע:מצודות על יחזקאל מח ט

מצודת דוד

"ורחב" - מצפון לדרום

"ארך" - ממזרח למערב תהיה באמצעות אורך החלק

"התרומה וגו'" - זהו חלק הכהנים שיקחו בפאת הצפוני מהחלק הזה