קטע:מצודות על יחזקאל מח ח

מצודת דוד

"בתוכו" - בתוך התרומה ההיא כמו שמפורש והולך

"כאחד החלקים" - שחלקו השבטים ולתוספת ביאור אמר מפאת קדימה וגו'

"רוחב" - מצפון לדרום

"מפאת קדים" - החלק מפאת קדים וגו' תהיה התרומה וגו' היא האמורה למעלה תרימו תרומה לה' וגו' עד ולנשיא מזה ומזה וגו' (לעיל מה)