קטע:מצודות על יחזקאל מז יא

מצודת דוד

"בצאתיו וגבאיו" - אסיפת המים שממעל הטיט הלח הסמוך אל הים וכן המים המתכנסין בבורות סמוך לים לא ירפאו ממליחתן כי למלח יהיו נתונים להטעים התבשילים ולמלוח כל דבר שיצטרך

מצודת ציון

"בצאתיו" - כן יקרא כניסת המים במקום הטיט הלח וכן היגאה גומא בלא בצה (איוב ח)

"וגבאיו" - ענין חפירה ובור כמו ולחשוף מים מגבא (ישעיהו ל)

"ולא ירפאו" - הוי"ו יתירה וטפלה