קטע:מצודות על יחזקאל מו טו

מצודת דוד

"בבקר" - בכל בקר יקריבו והיא עולת תמיד מבלי הפסק וכאומר הנה בשביל המלואים יוסיפו זה אבל לא יגרעו ממה שאמרה התורה