קטע:מצודות על יחזקאל מו ט

מצודת דוד

"כי נכחו יצא" - נגד המקום שבא יצא

"במועדים" - כי אז החוב על כל ישראל להיות נראה בעזרה כמ"ש שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך וגו' (שמות כג)

מצודת ציון

"נכחו" - נגדו כמו לנוכח אשתו (בראשית כ"ה)