קטע:מצודות על יחזקאל מה כב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בעדו" - לכפר בעדו ובעד כל העם

"פר חטאת" - זה יהיה מקרבנות המלואים כי ימי המלואים יתחילו באחד לחדש הראשון וישלמו אחר הסוכות (וגם שלמה ועזרא לא עשו במספר ימי המלואים שהיו במשכן ולא היה מספר זה כזה ולפי שגדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון ירבו ימי המלואים כ"כ)

"ועשה הנשיא" - ר"ל יביא משלו

"ביום ההוא" - בי"ד לחדש הראשון