קטע:מצודות על יחזקאל מה יח

מצודת דוד

"תקח פר וגו'" - הוא הפר האמור למעלה ונתתה וגו' פר בן בקר לחטאת (לעיל מ"ג) ועתה בא לומר שהחינוך יהיה באחד לחדש הראשון ופירש עוד מה שחסר למעלה

"וחטאת" - בזה תטהר את המקדש

"בראשון" - בחודש הראשון

מצודת ציון

"תמים" - שלם ממום

"וחטאת" - ותטהר