קטע:מצודות על יחזקאל מה ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לכל בית ישראל יהיה" - אחוזת העיר יהיה לכל השבטים זה כזה

"ואחוזת העיר" - נחלת העיר ר"ל מקום זרע תבואה למאכל ליושבי העיר

"לעומת תרומת הקדש" - במדת אורך תרומת הקדש והוא אחוזת הכהנים והלוים

מצודת ציון

"לעומת" - ר"ל בשוה וכן האופנים לעומתם (לעיל י')