קטע:מצודות על יחזקאל מה ב

מצודת דוד

"מגרש לו סביב" - בכל ארבעת הרוחות יהיה מגרש חמשים אמה

"יהיה מזה" - מהשטח הזה יהיה מקודש ממנו חמש מאות וגו' ויהיה מרובע מסביב וזהו הר הבית

מצודת ציון

"מגרש" - ענינו מקום פנוי מבלי זריעה ואילנות וכן ומגרש לערים (במדבר ל"ה)