פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל מד טז

מצודת דוד

"ושמרו וגו'" - בכל דבר העבודה

"אל שלחני לשרתני" - זהו סדור לחם הפנים שעל השלחן