קטע:מצודות על יחזקאל מג כה

מצודת דוד

"שבעת ימים" - כדרך שעשו ביום השני כן יעשו עד כלות שבעת ימים שעיר לחטאת ופר ואיל לעולות