פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל מג יח

מצודת דוד

"אלה חקות המזבח" - אלה הם משפט המזבח לחנכו מהם ביום השלמת עשייתו למען יהא הגון וראוי להעלות עליו עולה ולזרוק עליו דם