קטע:מצודות על יחזקאל מג טו

מצודת דוד

"ומהאריאל ולמעלה" - למעלה מגג המזבח היו ד' קרנות בארבעת המקצועות

"ארבע אמות" - ארז"ל בפרק איזהו מקומן דרשות קרנות ארבע קאמר ר"ל הדמים הנתנין בקרנות המזבח רשותייהו הוה מגג המזבח ולמטה ד' אמות והוא עד כלות אמה העליונה מהסובב כי עד שם נקרא למעלה כי בכלות ד' מהגג היה חוט הסיקרא שהוא באמצע המזבח כי הקרנות א' והגג שלשה והאמה העליונה מהסובב הרי חמש וכן שלשה הנשארים מהסובב ושנים של היסוד הם חמש

"וההראל" - הוא גובה גג המזבח מן הסובב ולמעלה

מצודת ציון

"וההראל" - הוא כמו האריאל ובאה הה"א במקום האלף ונשמטה היו"ד וכן יקרא שם המזבח כמו והיתה לי כאריאל (ישעיהו כט)ונקרא כן ע"ש שירד עליו האש מהאל מן השמים ורבצה עליו כארי