קטע:מצודות על יחזקאל מג ט

מצודת דוד

"עתה ירחקו וגו'" - ירחקו מלבם זנות עכו"ם ולא יעמידו עוד במות על קברות המלכים ואף מקום קברות המלכים ירחיקו מביתי כי ינהגו בו קדושה יתירה ולכן אשכון בתוכם לעולם ולא תזוז שכינתי מביניהם

מצודת ציון

"ממני" - ר"ל ממקום משכן שכינתי