פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל מב יט

מצודת דוד

"סבב" - המלאך פנה אל רוח הים ומדד וגו'