קטע:מצודות על יחזקאל מב טז

מצודת דוד

"סביב" - ר"ל מהקצה אל הקצה

"בקנה המדה" - ובה שש אמות גדולות