פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל מב טו

מצודת דוד

"ומדדו" - את ההיקף של הר הבית

"דרך השער" - הוא שער הר הבית המזרחי

"וכלה" - המלאך הדובר בי השלים למדוד את מדות הבית הפנימי הם החצרות והלשכות כי הכל היה לתשלומי הבית הפנימי שהוא ההיכל

מצודת ציון

"וכלה" - ענין השלמה