קטע:מצודות על יחזקאל מא ט

מצודת דוד

"ואשר מונח" - היה מונח מקום פנוי לבנין הצלעות אשר היו אל הבית והם היו במקצוע דרומית מזרחית וצפונית מזרחית בין בית החליפות ובין הצלעות כמ"ש בקונטרס בנין הבית וכאשר נראה בצורה

"רחב" - עובי כותל הצלע הפונה לחוץ היתה בת חמש אמות והיסוד מתחת בלטה להלן אמה אחת

מצודת ציון

"ואשר" - תרגם יונתן ואתר והוא תרגומו של מקום

"מונח" - מלשון הנחה ועזיבה

"בית צלעות" - כמו לבית צלעות ר"ל לבנין צלעות