קטע:מצודות על יחזקאל מא א

מצודת דוד

"רחב האהל" - ר"ל וכן היה רוחב האהל הוא המשקוף המאהיל על המזוזות ויתכן שהיה בתבנית אהל

"שש אמות רחב מפו" - שש אמות היה רוחב המזוזה מהעבר מזה וגו' ר"ל עובי המזוזות בחלל הפתח (ויתכן שעובי הכותל היתה כמדת המזוזות וכמו כתלי החצירות)

"את האילים" - הם המזוזות (ועם כי שם אילים הונח על המזוזות בעבור שהיו עגולים כאילן אלה ובענין נאמר ההיכל מזוזות רבעה עכ"ז קראם אילים כשם שאר המזוזות)