פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל ל יד


מצודת ציון

"בנא" - היא אלכסנדריא כן תרגם יונתן