פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל ל ט

מצודת דוד

"יצאו וגו'" - גדודי גייסות יצאו בצים בשליחותי להחריד את כוש היושבת בטח ותהיה אז חלחלה בהם כיום שנלכדה מצרים שהיתה אז חלחלה בכוש כמ"ש למעלה

"כי הנה באה" - כאומר אם היתה בהם חלחלה כשמעם מפלת מצרים איך לא ימלאו עתה חלחלה כי הנה עתה באה הפורעניות אל עצמם

מצודת ציון

"מלאכים" - שלוחים

"בצים" - בספינות כמו וצי אדיר (ישעיהו לג)

"להחריד" - מלשון חרדה