מצודות על יחזקאל לט כז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ונקדשתי בם" - בהתשועה שאעשה להם אהיה מקודש לעיני גוים רבים כי לא יחללו עוד שמי לומר מבלי יכולת לא הושיעם

"בשובבי" - בעת אשיב אותם לארצם מבין הכשדים

מצודת ציון

"בשובבי" - מלשון השבה