מצודות על יחזקאל לט כ

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"סוס ורכב" - ר"ל העופות והחיות ישבעו מהסוסים הנופלים במלחמה ומרוכביהם ומקבוצת הגבורים וכל איש מלחמה וכפל הדבר כדרך המליצה