קטע:מצודות על יחזקאל לט יג

מצודת דוד

"יום הכבדי" - היום הזה יהיה לי לכבוד מה שהאבדתי המון רב לנקום נקמת ישראל

"כל עם הארץ" - כולם יתעסקו בקבורתם

"והיה להם לשם" - מה שכולם נתעסקו בקבורתם שבעה חדשים יתפרסם בעולם ולגדולה תחשב להם שכ"כ המון רב נהרגו בעבורם