מצודות על יחזקאל לט יב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"למען טהר" - ר"ל לא יקברום בעבור כבודם כי אם למען טהר את הארץ ושבעה חדשים יתעסקו בקבורתם כי רבים יהיו